TERMINOLOGICKÁ KOMISIA
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

20.08.2018
Вийшла колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів Слов'янське термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть (Київ, 2018), яку презентовано на XVI Міжнародному з'їзді славістів (серб. Међународног конгреса слависта), що проходив з 20 по 28 серпня 2018 року, а також на виставці славістичних видань  із 40 країн світу в Бібліотеці міста Белграда (серб. Библиотеке града Београда): http://www.bgb.rs/…/2-uncategorised/1309-2018-08-21-21-37-28 .  

Слов’янське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ століть : Колективна монографія членів Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів / Науковий редактор В.Л. Іващенко. — К. : Видавництво "Жнець", 2018. — 652 с. ISBN 978-966-2057-28-7 

Монографія дає загальну картину розвитку сучасного славістичного термінознавства, підсумовує досвід теоретичних пошуків, термінографічної практики, стандартизації термінології та комп’ютеризації термінологічної роботи в Україні, Польщі, Сербії, Хорватії, Білорусі, Росії, Словаччині, Чехії, Словенії. Праця містить також виклад здобутків слов’янсько-неслов’янської співпраці в галузі термінології, що їх репрезентують науковці Польщі, Литви, КНР. 
Для термінологів різних галузей знань, славістів, мовознавців, наукових журналістів.


NOVINKY  

OZNAMY