TERMINOLOGICKÁ KOMISIA
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Levická, J. (2007), “Terminology and Terminological Activities in the Present-Day Slovakia”, in Levická, J. & Garabík, R. (ed.) Computer Treatment of Slavic and East European Languages, Tribun, Brno, 139-151.


Levická, J. (2008), “Terminology Variation: On the Concept of Synonymy in the Light of an Interlingual Analysis of a Terminology Field”, in Terminológia v odbornom preklade, Košice, 29-49.


Levická, J. (2008), “Slovenská terminologická databáza”, Kultúra slova, 42(3), 139-157.


Cíbiková, I. & Levická, J. (2009), “Quo vadis, terminológia?”, in Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej praxi. Preklad a tlmočenie. 8, Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, 121-


Levická, J. (2009), “Terminologické teórie vo frankofónnych krajinách”, in Terminologické fórum. 2. Trenčín, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 4-11.


Levická, J. & Viestová, K. (ed.) (2010), Neologizmy v terminológii marketingu. Slovenský národný korpus, Bratislava.


Levická, J. (2010), “Neologizmy v terminológii marketing”, Jazykovedný časopis, 61 (1), 98-99.


Levická, J. (2010), “Neologizmy a terminologické plánovanie”, in Levická, J. & Viestová, K. (ed.), Neologizmy v terminológii marketing, Bratislava, 70-80


Levická, J. & Viestová, К. (ed.) (2014), Aktuálne otázky terminológie marketingu, Slovenský národný korpus, Bratislava.


Levická,J. (2014), “Korpusová lingvistika v službách terminologickej práce – analýza termínu marketing”, in Levická,J. & Viestová,К. (ed.), Aktuálne otázky terminológie marketing, Bratislava, 77-


Levická, J. & Zumrík, M. (2016), “Aktuálne otázky a metódy terminologickej práce”, Jazykovedný časopis, 67(1), 93-99).


Szabó, E., Drábik, M., Galamboš, M. & Levická, J. (2016), “Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov”, ChemZi. Slovenská chemická spoločnosť, 12(2), 8-10.


Ozdín, D. & Levická, J. (2016), “Slovenské názvy prvkov Mendelejevovej tabuľky prvkov”, Esemestník – Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti, KVANT spol. s r.o., 5 (2), 21-24.


Šimková, M., Levická, J. & Stoykova, V. (2017), “Slovak Terminology Database”, in Proceedings of the International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, 125-134.


Levická, J. & Zumrík, M. (2017), “Finding one’s way: the case of Slovak terminology (general overview from 1844 onwards)”, in Małachowicz, M. & Grucza, S. (ed.), Polskie i europejskie nurty terminologizne, IKS i IUW, 180-197


Levická, J., Galamboš, M. & Krivosudský, L. (2017), "Specificities and origins of the Slovak nomenclature of inorganic chemistry", Chemical Papers, Springer International Publishing, 71 (3), 699-705.


RÁMCOVÉ ZÁSADY ČINNOSTI KOMISIÍ ZRIADENÝCH PRI MEDZINÁRODNOM KOMITÉTE SLAVISTOV

NOVINKY  

OZNAMY