TERMINOLOGICKÁ KOMISIA
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Іващенко, В., Туровська, Л., Казимирова, І. & Яценко, Н. (2013), "Загальне слов'янське термінознавство: основні напрями досліджень", Слов'янські обрії, Доп. XV Міжнар. з'їзду славістів, Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського, Київ, 6/1, 225-244

Іващенко, В.Л., Туровська, Л.В., Казимирова, І.А. & Яценко, Н.О. (2013), “Загальне слов’янське термінознавство: основні напрями досліджень”, Cучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку, НБУВ, Київ, 22

Žagar Karer, M. (2016), "Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije", Historični seminar 12, 107–121

Дубічинський, В. В. (2012), Лексикографія, НТУ "ХПІ", Харків


Дубичинский, В. В. (2013), "Украинская лексикография: история и современность", Славянская лексикография, ИЦ Азбуковник, Москва, 251-309


Дубичинский, В.В. (2008), Лексикография русского языка, Наука, Флинта, Москва


Іващенко, В.Л. (2015), "Термінопростір міжмовних лексичних відповідників в лінгвістичних словниках і текстах славістичної проблематики та інформаційно-пошуковій системі iSybislaw", iReteslaw


Іващенко, В. (2013), "Комарова 3. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике", Мовознавство, 4, 89-91

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2015), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 3(2)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2015), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 3(1)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2013), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 2(2)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2013), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 2(1)

Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2011), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 1

*Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2011-2015), Термінологічний вісник, Інститут української мови НАН України, Київ, 1-3


Sušec Michieli, B., Humar, M., Podbevšek, K., Lokar, S., Molka, V., Moder, J., Herzoz, M., Majaron, E., Kocjančič, A. & Žagar Karer, M. (2015/2011), "Gledališki terminološki slovar", Zbirka Terminologišče


Karba, R., Karer, G., Kocijan, J., Bajd, T. & Žagar Karer, M. (2015/2014), "Terminološki slovar avtomatike", Zbirka Terminologišče


Žagar Karer, M. (2007), "Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih", Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja, 24, Ljubljana, 599–609


Jemec Tomazin, M. & Žagar Karer, M. (2011), "Prav(n)a terminologija", Meddisciplinarnost v slovenistiki, Obdobja 30, Ljubljana, 219–225


Trojar, M. & Žagar Karer, M. (2013), "Družbena občutljivost v terminoloških slovarjih", Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Simpozij Obdobja 32, Ljubljana, 457–463


Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2013), "Časovna zaznamovanost v terminoloških slovarjih", Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Simpozij Obdobja 32, Ljubljana, 117–123


Публікації 1 — 20 з 45
Початок | Поперед. | 1 2 3 | Наст. | Кінець

NOVINKY  

OZNAMY