Извештај са скупа "Словенска терминологија данас"

Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас 11–13. маја 2016. године

(Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Академија наука и умјетности Републике Српске, Матица српска)

 

На Mеђународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас изложено је 60 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Републике Српске (Босна и Херцеговина), Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке, Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава.

Првог дана симпозијума одржан је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету слависта, по програму Комисије. На састанку Комисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колективне монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике за поменути период.

Поред чланова Комисије, на симпозијуму су учествовали домаћи и страни филолози за разне области лингвистичких истраживања, будући да терминологија представља важан сегмент номенклатуре сваке појединачне науке, области, дисциплине, па тако и лингвистике у целини. Из реферата се стекао непосредан увид у сличности и разлике у приступу терминолошкој проблематици у словенским лингвистичким срединама, ономе што је урађено и што треба урадити у сваком од словенских језика, о језичким и изванјезичким процесима у терминолошким системима словенских језика, затим увид у школе и традиције из којих се конкретна знања црпу, лексикографске подухвате итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата, као што је било очекивано,у првом реду биле су посвећене дескриптивним, нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и у њеној историји. 

Одржавање симпозијума подсетило нас је на то да  је један од основних циљева с којим је основано Друштво српске словесности био рад на стварању српске научне терминологије. Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас део је програма обележавања 175 година од оснивања Друштва српске словесности, данас Српске академије наука и уметности.


Актуелне информације

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

 На основу члана 16, став 1, Закона о заштити узбуњивача (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (даље: Правилник) Управни одбор Института за српски језик САНУ , дана 4. 12. 2015 године, донео је

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРИМЕДБЕ НА НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ

Научног већа Института за српски језик САНУ

СТАВ ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ О ПОЛОЖАЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
СТАВ ИНСТИТУТА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК САНУ О ПОЛОЖАЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ЦРНОЈ ГОРИ
Институт за српски језик Српске академије наука и уметности не сматра се надлежним за вођење језичке политике ни у границама Републике Србије, а још мање у другим државама. Но када је реч о српском језику било где у свету, осећамо, као једина научна установа која се тим језиком бави, потребу и обавезу да изнесемо своје мишљење.

Institut za srpski jezik

О српском језику