ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

Слав.терм.png
           

Татаринов, В. А. (гл. ред.) (2009), Славянское терминоведение, 1.

Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ