ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

16.05.2016

МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СИМПОЗИЈУМ 

СЛОВЕНСКА ТЕРМИНОЛОГИЈА ДАНАС 

11‒13. МАЈА 2016. ГОДИНЕ

(Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, Академија наука и умјетности Републике Српске, Матица српска)

На међународном научном симпозијуму Словенска терминологија данас изложено је 60 реферата, а учесници су били из 11 земаља: Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске, Словеније, Пољске, Чешке, Словачке, Русије, Белорусије, Украјине и Сједињених Америчких Држава. 

Првог дана симпозијума одржан је састанак чланова Терминолошке комисије при Међународном комитету слависта, по програму Комисије. На састанку Комисије, поред осталог, разговарано је о динамици рада на изради колективне монографије Словенска терминологија крајем 20. и почетком 21. века и изради библиографије радова из терминолошке лингвистичке проблематике за поменути период. 

Поред чланова Комисије, на симпозијуму су учествовали домаћи и страни филолози за разне области лингвистичких истраживања, будући да терминологија представља важан сегмент номенклатуре сваке појединачне науке, области, дисциплине, па тако и лингвистике у целини. Из реферата се стекао непосредан увид у сличности и разлике у приступу терминолошкој проблематици у словенским лингвистичким срединама, ономе што је урађено и што треба урадити у сваком од словенских језика, о језичким и изванјезичким процесима у терминолошким системима словенских језика, затим увид у школе и традиције из којих се конкретна знања црпу, лексикографске подухвате итд. С обзиром на славистичку природу скупа, теме реферата, као што је било очекивано, у првом реду биле су посвећене дескриптивним, нормативним и компаративним аспектима словенске терминологије данас и у њеној историји

Одржавање симпозијума подсетило нас је на то да  је један од основних циљева с којим је основано Друштво српске словесности био рад на стварању српске научне терминологије. Међународни научни симпозијум Словенска терминологија данас део је програма обележавања 175 година од оснивања Друштва српске словесности, данас Српске академије наука и уметности. 

Владан ЈовановићФайл -
Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ