̲ò ̲Ѳ
̳

12.06.2017

W dniach 25-26 maja w Polskiej Akademii Nauk (Warszawa,Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72) odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Terminologia słowiańska: dziś i jutro.

Międzynarodowa konferencja naukowa„Terminologia słowiańska: dziś i jutro”to kolejne z cyklu spotkań towarzyszących corocznym posiedzeniom Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Do tej pory podobne konferencje odbyły się w Warszawie (2013), Kijowie (2015) i Belgradzie (2016). W roku 2018 członkowie Komisji Terminologicznej spotkają się przy okazji Kongresu Slawistów w Belgradzie.
Współorganizatorami warszawskiej konferencji były: Komitet Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Komitet Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
Gościny użyczyła Polska Akademia Nauk: konferencja odbyła się w Pałacu Staszica, dogodnie położonym w pobliżu kampusu Uniwersytetu Warszawskiego i Starego Miasta.
Pierwszego dnia konferencji rano odbyło się wspólne posiedzenie Komitetów Słowianoznawstwa i Językoznawstwa PAN oraz Komisji Terminologicznej MKS. Jego uczestnicy mieli okazję zapoznać się z prezentacjami nowych polskich słowników terminologicznych i publikacji o charakterze monograficznym, a także referatami członków KT MKS z Ukrainy, Chorwacji, Białorusi i Polski.
Kolejnym punktem warszawskiego spotkania było zamknięte posiedzenie Komisji Terminologicznej MKS, podczas którego m.in. dokonano wyboru przewodniczącego Komisji na lata 2018-2023 (na drugą kadencję została wybrana prof.Wiktoria Iwaszczenkoz Ukrainy), przyjęto statut KT, zatwierdzono nowych członków Komisji oraz omówiono postępy i plan dalszych prac nad licznymi inicjatywami e-wydawniczymi zapoczątkowanymi w latach poprzednich.
Obrady konferencji, podczas której wygłoszono ogółem 34 referaty, rozpoczęły się od sesji plenarnej po południu 25 maja. W piątek kontynuowano obrady w sekcjach. Sekcja 1 obejmowała wystąpienia dotyczące problemów terminologii jako nauki oraz konkretnych terminologii dziedzinowych, nauczania języków specjalistycznych, a także zjawiska determinologizacji. Sekcja 2 była poświęcona terminografii i refleksji metaterminograficznej, a referaty dotyczyły tradycyjnych i elektronicznych dzieł słownikarskich oraz baz danych terminologicznych. Kończąca konferencję sesja w tej sekcji miała charakter zgoła odmienny, gdyż poruszała problemy terminologii językoznawczej.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele Polski, Ukrainy, Rosji, Białorusi, Słowacji, Bułgarii, Chorwacji, Serbii i Litwy. Chociaż nie wszystkie kraje słowiańskie były reprezentowane, konferencja – jak się zdaje udanie przyczyniła się do podtrzymania językoznawczego dyskursu terminologicznego w krajach tej części Europy.

Mariusz Górnicz-
-