ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

26.11.2018
 У хорватському часописі Hrvatski jezik (2018, 4) надруковано інтерв'ю голови ТК МКС Вікторії Іващенко з нагоди виходу монографії Слов'янське термінознавство кінця ХХ - початку ХХІ століть (2018):
Ivanković, І.M. (2018), "Terminologija u slavenskome svijetu (інтерв'ю з Вікторією Іващенко)", Hrvatski jezik, 4, pp. 37-42.

Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ