ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

06.12.2020
У листопаді 2019 р. вийшов третій випуск Вісника Термінологічної комісії при МКС (Bulletin of the Terminology Commission under the International Committee of Slavonic Scholars). 

У випуску можна ознайомитися: з доповідями, виголошеними на круглому столі Термінологічні виклики та нові напрями наукових досліджень та на засіданні Термінологічної Комісії при МКС, які відбулися в Загребі 9 травня 2019 р.; із науковими хроніками, що їх присвячено не лише цим подіям, а й двом науковим конференціям із питань сучасної лексикографії, зокрема й термінографії.
Файл -

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ