̲ò ̲Ѳ
̳

10.05.2020
Mariusz Górnicz, Wewnątrzjęzykowe uwarunkowania zapożyczeń technolektalnych w języku polskim, 2019, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW, s. 328.

Przedstawiana monografia to propozycja alternatywnego wyjaśnienia przyczyn zapożyczania w językach specjalistycznych. Choć większa część badań w części analitycznej dotyczy warstwy terminologicznej, w analizie korpusu tekstów wiele miejsca poświęcono także zapożyczeniom leksykalnym nieterminologicznym oraz zapożyczeniom gramatycznym, ukazując zróżnicowanie rysujących się tendencji w procesie zapożyczania elementów należących do różnych warstw tekstów specjalistycznych.

__.png-