ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

Ivashchenko, V.L. (2015), "Periodization of the History of Development of the Ukrainian Scientific Terminology on the Shield of Terminological Activity in Ukraine: Traditional Dimensions", Terminolohichnyi Visnyk, 3 (1)


Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов’янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця XX — початку XXI століть", Мовознавство, 2, 24-43

Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов'янське ономасіологічне термінознавство кінця ХХ–початку ХХІ ст.", Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 1, 199-209

Іващенко, В. (2014), "Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології", 791, 22-26


Іващенко, В.Л. (2013), "Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці", Мовознавство, 1

Іващенко, В.Л. (2013), "Слідство – слідчі дії – розслідування", Термінологічний вісник, 2(2), 183-185


Іващенко, В.Л. (2013), "Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи", Термінологічний вісник, 2(1), 5-20


Іващенко, В.Л. & Василькова, Л.М. (2013), "Кримінальний кодекс України – Карний кодекс України // Кримінально-процесуальний кодекс України – Карно-процесуальний кодекс України", Термінологічний вісник, 2(2), 185-187


Іващенко, В. (2010), "Термінологічна репрезентація типологічних різновидів енантіосемії в когнітопросторі лінгвістики", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології", № 675, 98–105


Іващенко, В.Л. (2011), "Явище енантіосемії в українській термінології", Мовознавство, 5, 30-41

Іващенко, В.Л. (2011), "Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку", Термінологічний вісник, 1, 47-54


Іващенко, В.Л. (2011), "Грошове утримання – грошове забезпечення", Термінологічний вісник, 1, 190


Іващенко, В.Л. (2011), "Професійні об’єднання – фахові об’єднання", Термінологічний вісник, 1, 191


Іващенко, В. Л. (2006), Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології), Видавничий Дім Дмитра Бураго, Київ

Васенко, Л.А., Дубічинський, В.В. & Кримець, О.М. (2008), Фахова українська мова, Центр учбової літератури, Київ


Іващенко, В. Л. (відп. ред.) (2013), Українська термінологія і сучасність, Інститут української мови НАН України, Київ, IX

Публікації 21 — 36 з 36
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець

НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ