ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМІСІЯ
при Міжнародному комітеті славістів

Іващенко, В.Л., Туровська, Л.В., Казимирова, І.А. & Яценко, Н.О. (2013), “Загальне слов’янське термінознавство: основні напрями досліджень”, Cучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку, НБУВ, Київ, 22

Дубичинский, В. В. (2013), "Украинская лексикография: история и современность", Славянская лексикография, ИЦ Азбуковник, Москва, 251-309


Іващенко, В.Л. (2015), "Термінопростір міжмовних лексичних відповідників в лінгвістичних словниках і текстах славістичної проблематики та інформаційно-пошуковій системі iSybislaw", iReteslaw


Ivashchenko, V.L. (2015), "Periodization of the History of Development of the Ukrainian Scientific Terminology on the Shield of Terminological Activity in Ukraine: Traditional Dimensions", Terminolohichnyi Visnyk, 3 (1)


Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов’янське зіставне, порівняльне і типологічне термінознавство кінця XX — початку XXI століть", Мовознавство, 2, 24-43

Іващенко, В.Л. & Туровська, Л.В. (2014), "Слов'янське ономасіологічне термінознавство кінця ХХ–початку ХХІ ст.", Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 1, 199-209

Іващенко, В. (2014), "Основні напрями досліджень у термінознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століть", Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології", 791, 22-26


Іващенко, В.Л. (2013), "Фреймове і комунікативне термінознавство в зарубіжній лінгвістиці", Мовознавство, 1

Іващенко, В.Л. (2013), "Слідство – слідчі дії – розслідування", Термінологічний вісник, 2(2), 183-185


Іващенко, В.Л. (2013), "Історіографія термінознавства: метамова і структурні підрозділи", Термінологічний вісник, 2(1), 5-20


Іващенко, В.Л. & Василькова, Л.М. (2013), "Кримінальний кодекс України – Карний кодекс України // Кримінально-процесуальний кодекс України – Карно-процесуальний кодекс України", Термінологічний вісник, 2(2), 185-187


Іващенко, В.Л. (2011), "Явище енантіосемії в українській термінології", Мовознавство, 5, 30-41

Іващенко, В.Л. (2011), "Когнітивне термінознавство: перспективи розвитку", Термінологічний вісник, 1, 47-54


Іващенко, В.Л. (2011), "Грошове утримання – грошове забезпечення", Термінологічний вісник, 1, 190


Іващенко, В.Л. (2011), "Професійні об’єднання – фахові об’єднання", Термінологічний вісник, 1, 191


НОВИНИ  

ОГОЛОШЕННЯ