TERMINOLOŠKA KOMISIJA
pri Mednarodnem slavističnem komiteju

Karba, R., Karer, G., Kocijan, J., Bajd, T. & Žagar Karer, M. (2015/2014), "Terminološki slovar avtomatike", Zbirka Terminologišče


Sušec Michieli, B., Humar, M., Podbevšek, K., Lokar, S., Molka, V., Moder, J., Herzoz, M., Majaron, E., Kocjančič, A. & Žagar Karer, M. (2015/2011), "Gledališki terminološki slovar", Zbirka Terminologišče


Žagar Karer, M. (2005), "Determinologizacija (na primeru terminologije fizike)", Jezik in slovstvo, 50/2, 35–48


Žagar Karer, M. (2009), "Terminološko svetovanje med teorijo in prakso", Infrastruktura slovenščine in slovenistike, Simpozij Obdobja 28, Ljubljana, 443–448


Žagar Karer, M. (2007), "Determinologizacija v splošnih in terminoloških slovarjih", Razvoj slovenskega strokovnega jezika, Obdobja, 24, Ljubljana, 599–609


Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2015), "Strokovnjaki in prepoznavanje terminov v strokovnih besedilih", Jezikoslovni zapiski, 21/1, 7–21

Žagar Karer, M. & Fajfar, T. (2015), "Strokovnjaki in drugi uporabniki terminologije kot naslovniki terminoloških slovarjev", Jezikoslovni zapiski, 21/1, 23–35

Žagar Karer, M. (2015), "Terminologišče - kraj, kjer terminolog išče", Slavia Centralis, 8/1, 22–33


Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2015), "Pojmovni pristop k izdelavi terminološkega slovarja", Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis, Simpozij Obdobja 34, Ljubljana, 209–216


Fajfar, T. & Žagar Karer, M. (2013), "Časovna zaznamovanost v terminoloških slovarjih", Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Simpozij Obdobja 32, Ljubljana, 117–123


Trojar, M. & Žagar Karer, M. (2013), "Družbena občutljivost v terminoloških slovarjih", Družbena funkcijskost jezika: vidiki, merila, opredelitve, Simpozij Obdobja 32, Ljubljana, 457–463


Jemec Tomazin, M. & Žagar Karer, M. (2011), "Prav(n)a terminologija", Meddisciplinarnost v slovenistiki, Obdobja 30, Ljubljana, 219–225


Žagar Karer, M. (2016), "Zakladnice znanja – terminološki slovarji, leksikoni in enciklopedije", Historični seminar 12, 107–121